Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhỏ Nhen

Bới đầu cá vạch đầu tôm
Xem: 9006
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Bới đất nhặt cỏ Nhỏ Nhen Đại Chúng 3292
Bôi chuông đường hạ Nhỏ Nhen Đại Chúng 6751
Ham chơi bỗng đứt dây đờn, (2)
Anh thất ngôn một chút, con bạn hờn trăm năm.
Nhỏ Nhen Miền Nam, Lục Tỉnh 3178
Bồi Đòn thủy đĩ Bình Lao Nhỏ Nhen Đại Chúng 8966
Bóc ngắn cắn dài Nhỏ Nhen Đại Chúng 4867
Ham chơi bỗng đứt dây đờn,
Anh thất ngôn một chút, con bạn hờn trăm năm.
Nhỏ Nhen Miền Nam, Lục Tỉnh 8751
Bới đầu cá vạch đầu tôm Nhỏ Nhen Đại Chúng 9006
Những người mặt mũi nhỏ nhen
Bởi chưng kiếp trước dĩa đèn không lau!
Nhỏ Nhen Đại Chúng 9478