Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tình Đời

Con tằm, con nhện vương tơ
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm.
Xem: 925
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Con tằm, con nhện vương tơ
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm.
Tình Đời Đại Chúng 925
Chớ nghe quân tử nỉ non
Mà rồi có lúc ẳm con một mình.
Tình Đời Đại Chúng 7875
Khi yêu quạt ấm cũng cho
Khi ghét thì cái quạt mo cũng đòi.
Tình Đời Đại Chúng 9849
Thương nhau nước đục cũng trong
Ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ
Tình Đời Đại Chúng 2313
Giàu sang lắm kẻ tới nhà
Khó khăn cha mẹ ruột rà cũng xa.
Tình Đời Đại Chúng 480
Bởi anh tin bợm mất bò
Tin bạn mất vợ nằm co một mình.
Tình Đời Đại Chúng 2413
Khó khăn mất thảo mất ngay,
Ơn cha cũng bỏ, nghĩa thầy cũng quên.
Tình Đời Miền Nam, Sóc Trăng 7354
Gẫm xem sự thế thăng trầm
Xưa ông mặt lớn, nay thằng tay trơn
Tình Đời Đại Chúng 683
Đất lành chim đậu cũng lành
Người nhân ai nỡ bẻ cành tỉa cây
Tỉa cành cây mưa rào cây tốt
Cây gãy rồi mai mốt nương đâu?
Tình Đời Miền Nam, Bạc Liêu 7532
Cá rô ăn móng, dợn sóng dưới đìa, (5)
Kẻ nơm, người xúc, biết vìa (về) tay ai?
Tình Đời Miền Nam, Cần Thơ, Bạc Liêu 9102
Tay cầm khoán tay bẻ măng Tình Đời Đại Chúng 6998
Thử xem thế sự thăng trầm
Xưa ngơi gác tía, nay nằm chòi tranh.
Tình Đời Đại Chúng 10008