Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tương Phản

Lượt này rồng đã xa mây,
Phượng loan chớp cánh theo bầy chim quyên.
Xem: 4338
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Của như kho không lo cũng hết Tương Phản Đại Chúng 1085
Gỗ trắc đem lót ván cầu,
Yến sào đem nấu với đầu tôm khô !
Tương Phản Miền Nam, Đồng Tháp 600
Của một đồng công một nén Tương Phản Đại Chúng 4602
Của rẻ của ôi tôi rẻ tôi trốn vợ rẻ vợ lộn Tương Phản Đại Chúng 10031
Nực cười thầy bói soi gương
Thầy tu chải chấy, cá mương hóa rồng
Tương Phản Đại Chúng 4491
Của mòn con lớn Tương Phản Đại Chúng 4222
Nhà anh cột sắt kèo đồng
Nhà em cột sậy chạm rồng tứ linh
Tương Phản Đại Chúng 9188
Bầu dục chấm mắm cáy Tương Phản Đại Chúng 2967
Vô lắm vập đau Tương Phản Đại Chúng 3693
Nực cười cóc nọ leo thang
Chìa vôi hút thuốc, hổ mang ăn trầu
Tương Phản Đại Chúng 9056
Con chuột kéo cày lồi hồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong chum
Tương Phản Đại Chúng 8848
Của Tào thì đổ âm ty
Mấy đời đĩ điếm làm chi cho giàu
Tương Phản Đại Chúng 6187
Cá mè đè cá chép Tương Phản Đại Chúng 9881
Nực cười cho kẻ đèo bồng
Cóc đòi đi guốc sao xong mà đòi
Tương Phản Đại Chúng 6718
Cua nhà nọ rọ nhà kia Tương Phản Đại Chúng 10018
Nhà anh lợp những mo mang
Nói láo với nàng nhà ngói tường vôi (năm gian)
Tương Phản Đại Chúng 5705
Cua nói có vọ nói không Tương Phản Đại Chúng 8256
Con cú kêu réo rắt trên ngàn
Gà rừng tao tác gọi con tha mồi
Lạnh lùng thay láng giềng ơi
Láng giềng lạnh ít sao tôi lạnh nhiều
Tương Phản Đại Chúng 6053
Tập tàng đem nấu với suông
Lấy chàng, thiếp quyết đổi buồn làm vui
Tương Phản Đại Chúng 3626
Tôm tép thì nhảy lên bờ
Cá kình nghê bãi bể rong chơi
Tương Phản Đại Chúng 533