Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Ái Quốc

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Giúp vùng bị chiếm là thương giống nòi.
Xem: 6967
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thương người bôn tẩu xứ xa
Quê hương cũng bỏ, mẹ cha cũng lìa
Ái Quốc Đại Chúng 3384
Đôi ta ra giữa chiến trường,
Chung phần chiến đấu, giữ gìn tự do.
Ái Quốc Miền Trung 3456
Cá sống kho với lá gừng,
Bà con mình đó, xin đừng quên nhau
Càng ngày xâu nặng thuế cao,
Mất mùa nên phải lao đao, nhọc nhằn.
Xóm làng nhẫn chịu cắn răng,
Bán đìa nộp thuế cho bằng lòng quan.
Quan trên ơi hõi quan trên,
Hiếp dân, ăn chặn, chỉ biết tiền mà thôi !
Ái Quốc Miền Trung 1006
Tai nghe súng nổ đì đùng
Tàu Tây đã lại Vũng Thùng (1) hôm qua.
Ái Quốc Miền Trung 8869
Đầu con, đầu vợ,
Đứa lớn, đứa bé, đứa bế, đứa nằm,
Đứa lên một, đứa lên ba, đứa lên năm, đứa lên bảy.
Tao biểu mày quảy, mày không quảy,
Mày để tao quảy về cái đất Phú Ơn, (Phú Yên).
Nặng nề gánh vác giang sơn,
Đầu con, đầu vợ, cái đất Phú Ơn ta lại về.
Nhìn trông đỉnh núi tứ bề .
Cành mai chớm nở, ta về xứ ta!
Ái Quốc Miền Trung, Phú Yên 5922
Tấm gương sáng tỏ ngàn thu,
Đảm đương nợ nước đền bù cho xong.
Ái Quốc Miền Nam, 4318
Giời làm sóng lở cát bay (Câu 1)
Cho tớ bỏ thày cho mẹ bỏ con
Cửa nhà trôi mất chẳng còn
Vợ chồng cõng bế đàn con lên chùa
Năm nay nạn nước ơn vua
Quan trên phát chẩn ở chùa Tây Phương
Giời làm một trận lỡ đường
Cho nên mới biết Tây Phương thế này
Giời làm sóng lở cát bay
Quan trên phát chẩn mỗi ngày hai ca
Đàn ông cho chí đàn bà
Rạng ngày hăm tám đi ra mà về
Quan Tuần, quan án ngồi nghĩ cũng ghê
Thuê ngay hai chiếc thuyền về đình chung
Giàu cùng, khó lại chẳng cùng
Ai ơi còn cậy anh hùng làm chi
Sinh ra nước lụt làm gì
Giàu thì bán ruộng, khó thì bán con
Nghèo thì bán cả nồi cấn lẫn lon đựng cà
Có thì bán cửa bán nhà
Nghèo bán đứa bé lấy ba bẩy hào
(Còn Tiếp câu 2)
Ái Quốc Miền Bắc, Hà Nội 983
Nhớ xưa liệt sĩ bốn người (Câu 4)
Mấy nghìn vạn ức mày thì nhớ không?
Tao ăn một tháng mười đồng
Cũng là da thịt của trong toàn kỳ
Cơm thừa canh cặn ra chi
Hãy còn khéo nói, kể gì làm ơn
Dựa Nam nhân, giết Nam nhân
Gọi to một tiếng “Đồng bào!”
Hồn thiêng theo trận gió ào lên mây
Ôi thương thay! Ôi thương thay!
Kể sao cho xiết chết lây những người
Văn minh thật đã lạ đời
Đàn bà giết cả đến người hàng cơm
Thôi thôi trâu béo cỏ rơm
Trăm nghìn phó một mũi gươm là rồi
Khen cho liệt sĩ bốn người
Một lòng vì nước muôn đời tiếng thơm…
Ái Quốc Miền Bắc, Hà Nội 10163
Tai nghe súng nổ cửa Hàn,
Giận Tây không giận, giận chàng Lưu Cơ.
Ái Quốc Miền Trung 7753
Người đâu mà lại lạ đời
Con gái Hà Nội lấy người bên Tây
Tây đâu có ở đất này
Nó về nước nó khốn thay thân già.
Ái Quốc Miền Bắc, Hà Nội 2426
Đốc Hà áo gấm áo hoa
Mẹ tôi váy đụp đã ba bốn tầng.
Ái Quốc Miền Bắc, Hà Nội 6439
Một yêu em cố tăng gia
Hai yêu em có đàn gà đầy sân
Ba yêu làm cỏ bỏ phân
Bốn yêu sớm tối chuyên cần tưới rau
Năm yêu chăm chỉ bắt sâu
Sáu yêu nương sắn, gàn bầu chuồng chim
Bảy yêu đàn lợn mới thêm
Tám yêu dãy chuối lại kèm rặng khoai
Chín yêu khóm mía cao cao
Mười yêu cần kiệm, dân giàu nước sang
Ái Quốc Đại Chúng 2366
Nhớ xưa liệt sĩ bốn người (Câu 1)
Ở trong ban lính đóng nơi La Thành
Đôi phen trận mạc tập tành
Thấy người xe ngựa, tủi mình non sông
- Nay tôi có chước lập công
Ở trong tôi đã ám thông với bồi
Chờ khi nó trúng độc rồi
Thẳng lên kho súng giết người lính canh
Lấy được súng, kéo vào thành
Ba tòa chiếm thủ, chi binh ba đường
Đất bằng nổi tiếng sấm vang
Ông Đề xuống lấy Bắc Giang tỉnh thành
Tuyên Quang, Thái, Lạng, Nghệ, Thanh
Bốn phương hưởng ứng dẹp bình như chơi.
Ông Bình nói chửa hết lời
Hai bên đứng dậy, người người vỗ tay
Tức thì ba đạo chia ngay
Hữu kia Nguyễn Cốc, tả này Đặng Nhân
Ông Bình là chủ trong quân
Ông Nga làm phó ba quân cứ lời
Cùng nhau bộ thự vừa rồi
Mở ra sáp huyết làm lời ước minh (Còn Tiếp Câu 2)
Ái Quốc Miền Bắc, Hà Nội 8629
Em về thưa mẹ cùng cha
Anh vào quân đội, mai ra chiến trường.
Anh đi bảo vệ biên cương,
Mai ngày đất nước huy hoàng có nhau.
Ái Quốc Miền Trung 3413
Anh mà đi với thằng Tây,
Em đành phải dứt hết dây nghĩa tình.
Ái Quốc Miền Trung 628
An Giang có một ông đây,
Chữ dạ ngay thầy ái quốc ưu quân
Ái Quốc Miền Nam, An Giang 8778
Thà ăn rau má, rau lang
Hơn theo Bá Cừ (l) thác oan uổng đời.
Ái Quốc Miền Trung 1609
Dù em con bế con bồng,
Thi đua yêu nước quyết không lơ là.
Ái Quốc Miền Trung 5159
Tiếng anh người có học,
Sao anh chẳng nghĩ suy.
Tây bang, anh đi lính làm chi,
Xa cha lìa mẹ, còn gì chữ ân !
Anh ơi ! Nghe lấy lời phân,
Đừng đi lính mộ bỏ thân xứ người.
Ái Quốc Miền Trung 10341
Thơm Vạn Giã (1) ngọt đà quá ngọt,
Mía Phú Ân cái đọt cũng ngon
Hởi người chưa vợ chưa con
Vào đây chung gánh nước non với mình.
Quản bao lên thác xuống ghềnh,
Mía ngon, thơm ngọt đượm tình quê hương.
Ái Quốc Miền Trung, Khánh Hòa 1758